castellà

CONVOCATÒRIA JUNY 2012 (CFGM)

  • Inici
    Identificar-se

Aquest es l'Assistent d'Admissio per a Cicles Formatius de Grau Mitja (Convocatoria JUNY 2012) excepte modalitat SEMIPRESENCIAL/DISTANCIA que ha de gestionar-se amb el procediment descrit en la seguent adreca (Informacio admissio semipresencial)

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Identificació

Podeu accedir a l'aplicació amb la clau d'admissió.

Ha de crear-se la clau d'admissió el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.

Clau d'admissió

No recorde el meu usuari o la meua contrasenya

XHTML vàlid CSS vàlid

© Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - Necessita ajuda?
Av. Campanar, 32. 46015 - VALÈNCIA
Formulari assistència tècnica (Horari d'atenció d'incidències: de dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 i divendres de 8:00 a 15:00)